ONGA 2016-36

แสงไฟสว่างไสวประดับประดาตัวอาคารด้วยแสงสีธงชาติไทย ซึ่งแต่ละสีมีความหมาย และเพื่อให้คนได้เกิดความรู้สึกสำนึกความเป็นไทย รักประเทศไทย และอย่างสร้างสรรค์สิ่งดีๆ เพื่อชาติไทยของเรา Corporate, Government

ONGA 2016-09

ไฟดาวบนฝ้า Star ceiling สานฝันให้เป็นจริงด้วยดวงดาวนับพัน เนรมิตมาไว้ในมุมโปรดของบ้าน ทุกจินตนาการแสงเป็นจริงได้ ด้วยทีมงานติดตั้งไฟดาวมืออาชีพ เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุด เลือกใช้วัสดุที่ดีที่สุด เน้นงานติดตั้งคุณภาพ Corporate, Government

LOAD MORE