City Light Consultant

การให้แสงสว่างในเมือง สามารถเพิ่มเสน่ห์และเป็นส่วนสำหรับทำให้เมืองมีสีสันและช่วยทำให้มีมิติมากขึ้น โคมไฟถนน เกาะกลาง หรือสวนสาธารณะ เพิ่มให้แสงสว่าง เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้แสงสว่างกับเมืองได้โดยสร้างความแตกต่าง ขึ้นอยู่กับความชื่นชอบและรสนิยมของผู้อยู่อาศัย เทคนิคทั่วไปในการจัดไฟในบ้านเพื่อส่องสว่างนั้น โถงทางเข้าคือพื้นที่ที่สำคัญมากสำหรับการสร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยี่ยมเยือน